onsdag 16. september 2015

Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten

Ny tittel i Rettsdata Kommentarsamling: "Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten" (2015)

Professor Karl Harald Søvig har redigert bokenForholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten, som nå er tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Boken inngår i RettsdataKommentarsamling. Den er også tilgjengelig i fagboktillegget til Rettsdata Kommune, og er naturligvis enkelt tilgjengelig både fra Rettsdata Forvaltningsrett og alle lovbestemmelsene som er omtalt i boken. 

"Emnet for antologien er forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Kjernen i en forholdsmessighetsvurdering er en avveining av mål og middel. Mange spørsmål i forvaltningsretten er knyttet til domstolskontroll av forvaltningsvedtak, og da særlig til forholdet mellom rettsanvendelse og hensiktsmessighetsskjønn («fritt skjønn»). Mens domstolene i utgangspunktet kan prøve forvaltningens rettsanvendelse fullt ut, er kontrollen med hensiktsmessighetsskjønnet mer begrenset" skriver forfatter Søvig bl.a. i bokens innledning. 

Papirboken utkom på Fagbokforlaget tidligere i år. Gyldendal Rettsdata samarbeider som kjent med Fagbokforlaget om publisering av bl.a. deres juridiske titler digitalt.

Søvig er forøvrig dessuten ny fagredaktør i Norsk Lovkommentar.

(Linkene forutsetter abonnement hos Gyldendal Rettsdata, og går til utgående versjon av Rettsdata. Boken er naturligvis også tilgjengelig i nye Rettsdata.)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar