fredag 12. juni 2015

Antallet digitale titler øker: ´Kapitalforhøyelse´

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

En bok av Gina Bråthen

Fremstillingens emne er forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til styrefullmakt.
AS og ASA skal stiftes med en bestemt aksjekapital. Aksjekapitalen kan imidlertid forhøyes etter stiftelsen. Forhøyelse av aksjekapitalen reguleres i aksjelovene kapittel 10.

"Fremstillingen tar for seg vilkårene og grensene for styrets adgang til å beslutte kapitalforhøyelse i henhold til fullmakt", skriver forfatter av boken Gina Bråthen i forordet.

Boken er inndelt i hovedkapitler om styrefullmakten, styrets beslutning om forhøyelse av kapitalen og ugyldighetsspørsmål.

Boken er basert på Bråthens doktoravhandling fra 2013. Den utkom i papirutgave hos Gyldendal Juridisk i 2014. Nå er den tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata.

Boken inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon.

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt er tilgjengelig digitalt fra juni 2015.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar