onsdag 27. mai 2015

Engelske oversettelser av norsk regelverk hos Rettsdata

Som abonnent hos Gyldendal Rettsdata (rettsdata.no) får du tilgang til en rekke engelske oversettelser av norsk lovverk. De engelske oversettelsene oppdateres fortløpende, i likhet med de offisielle norske versjonene.


NYHET mai 2015: Revisorloven foreligger nå i engelsk oversettelse.

Translatører
Oversettelsene foretas av translatører med både revisjons- og juridiskfaglig bakgrunn. Oversettelsene er likevel - og naturligvis - uoffisielle.

Aksjelovene
Oversettelsene av aksjelovene (hhv. asl og asal) foretas og eies av advokatfirmaet Schjødt v/ ansvarlig partner Erling Christiansen, som er hovedredaktør for Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

Verdipapirhandelloven
Vphl. (lov 2007 nr. 75) oversettes av Finanstilsynet. Her bistår Rettsdata med suppleringsoversettelser fortløpende.

Løpende à jour
Gyldendal Rettsdata sørger for at oversettelsene holdes à jour ved lovendringer, enten vi har regien på oversettelsene selv eller dette foretas av våre samarbeidspartnere.

Bruken av oversettelsene
Oversettelsene kan brukes som alt annet innhold hos Gyldendal Rettsdata, i ditt daglige arbeid og overfor klienter og samarbeidsparter. Det er ikke tillatt å viderepublisere innhold. Bruk i undervisning o.l. skal avtales med Gyldendal Rettsdata.

Dette er oversatt til engelsk
Allmennaksjeloven (lov 1997 nr. 45)
Aksjeloven (lov 1997 nr. 44)
Arbeidsmiljøloven (lov 2005 nr. 62. Denne oppdateres ikke fortløpende, som de øvrige)
Bokføringsloven (lov 2004 nr. 73)
Finansavtaleloven (lov 1999 nr. 46)
Merverdiavgiftsloven (lov 2009 nr. 58)
Regnskapsloven (lov 1998 nr. 56)
Revisorloven (lov 1999 nr. 2)
Verdipapirhandelloven (lov 2007 nr. 75)

Bokføringsforskriften (forskrift 2004 nr. 1558)
Verdipapirforskriften (forskrift 2007 nr. 876)


(Denne saken ble opprinnelig publisert sommeren 2015. Visse endringer er foretatt/linker er rettet november 2016.)

1 kommentar: