onsdag 25. mars 2015

Viktige emner om merverdiavgift. Ny bok

Aktuell merverdiavgiftsrett

Ole Gjems-Onstad, Cecilie Aasprong Dyrnes (red.)

Ny bok som avspeiler merverdiavgiften som et viktig, mangfoldig og internasjonalt rettsområde.

Merverdiavgiften er gjenstand for skiftende holdninger og interessante linjer mot inntektsskatten, noe som illustreres i et kapittel om MVA på seksuelle tjenester. Merverdiavgift på fast eiendom analyseres fra en rådgiver- og planleggingssynsvinkel med noen kontroversielle – og praktisk viktige problemstillinger. Boken drøfter videre utfordringer innen MVA på elektroniske tjenester, fellesregistrering, det omtvistede spørsmålet om holdingselskapers fradragsrett for inngående MVA, ny rettspraksis om helse- og sosialboliger og avgrensningsspørsmål om kompensasjonsloven, momskompensasjon og statsstøttereglene i EØS-avtalen, transporttjenester over landegrensene, omsetningsbegrepet og tilskudd, samt forholdet mellom særavgifter og merverdiavgift med vekt på levering av drivstoff til fartøy.

Egne kapitler trekker frem de dommene fra EU-domstolen som har mest relevans for norsk merverdiavgiftsrett, og boken inneholder en tabellarisk oversikt over lov- og forskriftsendringer i tiden 2001–2014.

Boken er i salg i bokhandelen, eller den kan bestilles her:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Aktuell-merverdiavgiftsrett

På hjemmesiden kan også innholdsfortegnelsen og innledning  lastes ned gratis.
For e-bok trykk her.

Ole Gjems-Onstad og Cecilie Aasprong Dyrnes har vært redaktører for boken og har i tillegg skrevet egne bidrag. De øvrige artiklene er skrevet av Roar Frydenlund, Agnete Haugerud, Roy Kristensen, Phuong Ngoc Lam, Magnus Lyslid, Anders B. Mikelsen og Ronny Rosenvold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar