lørdag 28. mars 2015

Tidsskriftet 'Nytt i privatretten' hos Rettsdata!

Cappelen Damm Akademisk' tidsskrift Nytt i privatretten er nå tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata 

Nytt i privatretten er et velkjent tidsskrift for de fleste jurister. Det utgis av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo sammen med Cappelen Damm Akademisk.


Cappelen Damm Akademisk samarbeider som kjent fra før med Gyldendal Rettsdata om å publisere juridiske bøker digitalt i de profesjonelle tjenestene på rettsdata.no. Nå er samarbeidet utvidet til også å omfatte tidsskriftet Nytt i privatretten.

Det er artiklene fra og med hefte 1/2015 som er digitalisert. Nye hefter vil bli digitalisert og publisert fortløpende, slik tilfellet også er med f.eks. Tidsskrift for Eiendomsrett (TFEi), Tidsskrift for Forretningsjus (TFF) og Nordisk tidsskrift for Selskabsret (NTS).
Eldre årganger av Nytt i privatretten er tilgjengelig på Cappelen Damm sine nettsider.

Hver enkelt artikkel/kommentar utgjør et selvstendig 'dokument' hos Gyldendal Rettsdata. I Nye Rettsdata vil du finne relevante artikler fra Nytt i privatretten under f.eks. lovers paragrafer og direkte fra de kommenterte dommene fra Høyesterett. Følg knappen "Relaterte kilder", og du får opp alle kilder - og artikler - som omhandler f.eks. bestemmelsen eller dommen.
Tidsskriftet er selvsagt også tilgjengelig i gamle Rettsdata. (Å følge linken krever tilgang til rettsdata.no)

Nytt i privatretten er tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata fra og med uke 13, 2015.

1 kommentar:

  1. 'Nytt i privatretten' hefte 2/2015 er utkommet. Her i Gyldendal fikk vi filer i dag, og vil publisere artiklene fra årets andre hefte i løpet av kort tid. Da vil du bl.a. kunne lese Erling Hjelmengs kommentar til Rt. 2015 s. 276 (Bori BBL).

    SvarSlett