torsdag 12. mars 2015

´Skatterett for næringsdrivende´ - ny bok digitalt!

38. utgave. Nå også tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata 

Boken er først og fremst skrevet med sikte på å skaffe et hjelpemiddel i skatterettsundervisningen for revisorer, men den passer også for annen skatterettsundervisning på noenlunde tilsvarende nivå.

"Som det går frem av boktittelen, er boken selvsagt også en bok for den næringsdrivende selv, hans revsior, hans skattekonsulent og andrr som gar med skattlegging av næringsdrivende å gjøre", skriver forfatter Arthur J. Brudvik i forordet av sin 38. utgave av Skatterett for næringsdrivende.

Skatterett for næringsdrivende 2015 er utgitt av Cappelen Damm Akademisk, som samarbeider med Gyldendal Rettsdata om digitalisering av juridiske bøker i abonnementstjenesten rettsdata.no. Cappelen Damm tilbyr nå en rekke fagbøker hos rettsdata.no.

Boken inngår i Rettsdata Kommentarsamling, og dessuten i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og Revisjon. Den er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og alle tilviste rettskilder. Alle omtalte paragrafer og artikler blir knyttet direkte mot bokens innhold.

Papirboken er på rundt 900 sider, spekkfull av oppslagsmuligheter og innhold, som gjøres ytterligere tilgjengelig ved søk i det digitale formatet. Kapitlene i boken spenner fra riktig skattesubjekt, alminnelig inntekt i virksomhet, skattlegging av selskap og selskapsdeltagere til domstolprøving.

Du kan lese mer om boken på Cappelen Damm sine hjemmesider.

Boken er tilgjengelig hos rettsdata.no fra og med mars 2015.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar