fredag 13. februar 2015

Ny bok: Markedsføringsloven med kommentarer

Hold deg oppdatert innen markedsføringsrett!
Markedsføringsloven med kommentarer av Tore Lunde, Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen finnes nå i en ny og oppdatert utgave.

Kommentarutgaven til markedsføringsloven gir viktige bestemmelser om forbrukerbeskyttelse, blant annet vern mot urimelig, villedende og aggressiv markedsføring. Bestemmelsene utgjør viktige rammevilkår for næringsdrivendes aktiviteter i markedet.

Tore Lunde er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.  Han tok sin doktorgrad i 2001 på avhandlingen «God forretningsskikk næringsdrivande imellom», og har for øvrig publisert en rekke arbeider innenfor markedsføringsrett og konkurranserett. Han har vært leder av Markedsrådet i perioden 2009–2012, og er gjenoppnevnt som leder for en ny periode fra 2013.

Ingvild Mestad er lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Hun har lang erfaring som advokat og partner i Kluge Advokatfirma DA, hvor hun i mange år arbeidet med generell forretningsjuss, teknologirelatert juss og særlig med immaterialrett og markedsføringsrett.


Terje Lundby Michaelsen er senioradvokat i Kluge Advokatfirma DA. Han har bakgrunn som vitenskaplig assistent og forsker ved Senter for Rettsinformatikk, Universitetet i Oslo. Både på universitetet og i Kluge har Michaelsen arbeidet innen de fleste immaterialrettslige disipliner, særlig innen området for ny teknologi. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar