tirsdag 10. februar 2015

Digitalt om kommunalrett - ny bok!

De sentrale rettsreglene om og for kommuner

Tidligere i år utgav vi boken Kommunalrett digitalt i Gyldendal Rettsdata Kommentarsamling og i Rettsdata Kommune.
Kommunalrett
Oppgaver, organisering, kontrollEngelsrud, Sletnes og Jahren
2014, Cappelen Damm Akademisk
Publisert: 16. januar 2015

Boken utkom i 2014 og er skrevet av Gerd Engelsrud, Gunnar Jahren og Ingun Sletnes. Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademisk, som samarbeider med Gyldendal Rettsdata om digital publisering av titler i den juridiske porteføljen.

Kommunalrett er delt inn i fire hoveddeler:
   DEL 1 Kommunen i et juridisk perspektiv
   DEL 2 Grunnleggende regler om kommunen som organisasjon og kommunens økonomiforvaltning
   DEL 3 Øvrige organiseringsformer for kommunal virksomhet
   DEL 4 Kontrollsystemer mv.
    Kapitlene spenner helt fra "Hvilke oppgaver har kommunen?" (kap. I) og "Juss i kommunen"(kap. V), til f.eks. "Aksjeselskap" (kap. XVII) og "Etikk i kommunen" (kap. XXI).
     Vi håper derfor boken vil komme til god og bred anvendelse både blant våre brukere blant juristene og rådgiverne i kommune-Norge, samt alle som bistår kommunene juridisk. Men ikke minst håper vi dette vil være en praktisk og nyttig bok i de kommunale saksbehandlernes arbeidshverdag med forvaltningen av lovverket.

     Boken inngår i fagboktillegget til Rettsdata Kommune, som bestilles separat.

     Boken inngår dessuten i Rettsdata Kommentarsamling.

     Ønsker du også en papirutgave, oppsøk gjerne Cappelens sider.

     Linkene over går til Gamle Rettsdata. Boken er selvsagt også tilgjengelig i Nye Rettsdata. Der er imidlertid Rettsdata Kommune foreløpig ikke lansert.


  Ingen kommentarer:

  Legg inn en kommentar