torsdag 22. januar 2015

Lignings-ABC 2014-15 er publisert hos Gyldendal Rettsdata


Lignings-ABC 2014-15 er nå publisert hos Gyldendal Rettsdata. Utgaven erstatter Lignings-ABC 2014. Seniorskattejurist Per Helge Stoveland i SKD har også denne gangen ledet det redaksjonelle arbeidet. Lignings-ABC 2014/15 skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 21. november 2014.

Boken er oppdatert med den nye rapporteringsordningen for arbeidsgivere og andre med opplysningsplikt (a-ordningen), som gjelder fra og med 2015. Ordningen er bl.a. omtalt i emnene «Arbeidsgiveravgift – oppgaveplikt og innbetaling» og «Lønnsopplysningsplikt». Boken inneholder ett nytt emne, «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet». Innholdet i emnet «Aksjer og andeler – kontinuitet ved arv og gave», er integrert i dette emnet. Emnene «Enkeltpersonforetak – generasjonsskifte o.l.» og «Enkeltpersonforetak – ligning i dødsåret» er dels integrert i dette emnet og emnet «Arvelater/etterlatte/dødsbo». Emnet «Merkostnader – EØS-pendlere» har endret navn til «Merkostnader – pendler med hjem i utlandet».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar