tirsdag 13. januar 2015

Digitalt: "Forbrytelser mot vårt økonomiske system"

Ny bok fra Fagbokforlaget digitalisert hos Gyldendal Rettsdata! 

Ny digital bok om utroskap og korrupsjon i Rettsdata Kommentarsamling

Fagbokforlaget og forfatter Bjørn Stordrange utgav i 2014 boken "Forbrytelser mot vårt økonomiske system" i papirutgave. Boken foreligger allerede nå digitalt hos Gyldendal Rettsdata.

Rettsdata samarbeider som kjent med Fagbokforlaget om utgivelse av sistnevntes juridiske portefølje.

Boken har "Utroskap og korrupsjon" som undertittel. Dette er tredje utgave av det som er blitt en klassiker innenfor emnet, der første utgave kom i 1995.
Økonomisk utroskap behandles tradisjonelt blant formuesforbrytelsene. Det forutsettes således at straffebudet først og fremst verner økonomiske interesser. Men bestemmelsene har et videre slagfelt. De verner også mot «skade» av enhver art og mot forsømmelse av den annens anliggender, uansett om det oppstår noe formuestap hos fornærmede eller noen vinning hos gjerningsmannen.
Bjørn Stordrange i bokens innledning, kap. 1.1, Tilnærming og ramme

"Forbrytelser mot vårt økonomiske system" inngår i Rettsdata Kommentarsamling.

Vi ønsker alle våre brukere et godt nytt år!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar