mandag 26. januar 2015

Årsregnskapet i teori og praksis 2014 er publisert hos Gyldendal Rettsdata

16. utgave av Årsregnskapet i teori og praksis (Baksaas, Haugen, Pedersen og Schwencke) er nå tilgjengelig digitalt hos Rettsdata. Boken inngår i Rettsdata Regnskap og revisjon, samt Skatterett. Den er også innlemmet i Kommentarsamlingen. Forfatterne har lagt størst vekt på den regnskapsmessige behandlingen av de forskjellige balansepostene, men boken inneholder også omfattende kapitler om egenkapital og egenkapitaltransaksjoner, konsernregnskap, fusjon og fisjon. Skattereglene er omtalt i egen bokdel om skatteregnskapet. Boken revideres hvert år slik at den alltid er oppdatert foran hvert nytt årsoppgjør. Nytt i årets utgave er at høringsutkastet til ny norsk regnskapsstandard, presentert i april 2014, blir gjennomgått i et nyskrevet kapittel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar