onsdag 10. desember 2014

Nyheter i nye Rettsdata

Nye Rettsdata kommer stadig med oppdateringer og forbedringer. En av disse er utskrift med noter. Bedre søk i Spesialfag og filtrering på avsender er andre forbedringer som vi tror du kan ha nytte av.

Utskrift med noter

Nå kan du velge om du vil skrive ut ren lovtekst eller med notene fra Norsk Lovkommentar. Du velger enkelt i selve utskriftsfunksjonen om du vil ha med notene eller ikke. Hvis du velger å ta med noter presenteres de under hver paragraf som du er vant til.


Det kan også være noter i andre kilder, som for eksempel fotnoter i faglitteratur . Fotnotene skrives ut i slutten av kapittelet.

Raskeste vei til en lov og paragraf?

Ofte skal man gjøre et lovoppslag eller bruke loven som utgangspunkt for videre kildesøk. For å finne fram raskt, kan du benytte både lovens korttittel og lovforkortelse. Skal du til arbeidsmiljølovens paragraf 14-3 skriver du “aml 14-3” i søkefeltet. Du kan også skrive “konkurranseloven 10” for å vise lovens paragraf 10 direkte.


Et annet alternativ er å først gå til loven og deretter klikke på paragrafoversikten i toppen av loven. For skatteloven skriv: “sktl” eller “skatteloven” for å vise loven direkte.


Søk i spesialfag

Det er mange måter å avgrense søk, og en av måtene kan være innenfor et spesialfag. Spesialfagene er emnebaserte kildeavgrensninger innenfor bl.a. Arbeidsrett, Skatterett, Strafferett osv. Alle spesialfagene finner du nederst på siden i “Min arbeidsflate”.

Når du er inne i et spesialfag får du et eget valg som begrenser søket innenfor emnet.

Avsender på vedtak og uttalelser

Hvis du søker etter Finansdepartementets synspunkter på advokatenes salærsats er det enkelt å filtrere etter avsender. Når du søker (f.eks. etter “salærsats”) kan du filtrere på forhånd eller etter at du har gjort søket. Avsenderfilteret dukker opp når du velger “Vedtak og uttalelser”. Filtrer søket på departement, direktorat eller andre avsendere av informasjon. I eksempelet under har jeg

  1. søkt på “salærsats”
  2. valgt “vedtak og uttalelser” 
  3. filterert på Justisdepartementet'

Håper du har fått noen nye tips til hvordan du kan bruke nye Rettsdata.
Har du spørsmål kan du sende dem til rettsdata@rettsdata.no

Hilsen Kristian
- - - - -
Kristian Skeie, forlagsdirektør, kristian.skeie@gyldendal.no, 95029708

PS: Skriv gjerne dine tilbakemeldinger til beta@rettsdata.no, men vil du skrive direkte til meg så er min epost og telefon over. Jeg vil gjerne høre din mening.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar