onsdag 8. oktober 2014

Lovendringer som følge av statsbudsjettet

Rettsdata følger Regjeringens forslag til lovendringer 

Regjeringen har fremlagt statsbudsjettet for 2015. I den forbindelse foreslås det i Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015 en rekke lovendringer.

Rettsdata følger de foreslåtte endringene tett, og publiserer omtaler av de enkelte endringene på våre produktforsider. Se for eksempel Rettsdata Skatterett, Rettsdata Fast eiendom, Rettsdata Selskapsrett, børs og finans, samt Rettsdata Regnskap og Revisjon.

Regjeringen fremlegger i dag bl.a. forslag til omfattende endringer i skatte- og avgiftsopplegget. "Regjeringen prioriterer skattelettelser som forenkler og kan finansiere fellesgodene mer effektivt." Det foreslås bl.a. redusert skatt på formue, lavere inntektsskatt, utvidelse av Skattefunn, reduserte bilavgifter, forenkling av mva, forenklinger i skattereglene for deltakerlignede selskaper, samt at den øvre grensen i fribeløpsordningen i arbeidsgiveravgiften økes.


Nyhet fra Regjeringen: Skatteklagenemnd - fra 2016?

Departementet foreslår i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015 en landsdekkende skatteklagenemnd for behandling av klager på vedtak om skatt og mva. Nemnda skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, skatteklagenemndene ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Klagenemnda for merverdiavgift. Departementet vil dessuten oppheve Riksskattenemnda. 

Departementet foreslår at Skatteklagenemnda organiseres i avdelinger, med flere avdelinger som består av tre medlemmer (alminnelig avdeling) og minst en avdeling som består av fem medlemmer (stor avdeling). Den nye klagenemndsordningen kan tidligst tre i kraft fra 1. januar 2016.Statsbudsjettet 2015 (Illustrasjon: Linda Astor/Grafisk form AS)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar