tirsdag 5. august 2014

Ny bok: Haider - Folketrygdlovens inntektsbegreperRisikoen for å få feil veiledning hos NAV er stor, og man kan gå glipp av trygdeytelser. Årsaken er usikkerhet rundt hva som skal telle som inntekter.       
                       

Imran Haider
Folketrygdlovens inntektsbegreper

Inntektene er tillagt stor betydning på folketrygdlovens område. For eksempel kan en persons inntekter være avgjørende for om vedkommende i det hele tatt har rett til trygdeytelser. Videre vil gjerne inntektene påvirke størrelsen på utbetalingene fra folketrygden. Inntekter kan være av forskjellig art, så som lønn, feriepenger, overtidsgodtgjørelse, bonus, provisjon, etterlønn, næringsinntekt og kapitalinntekter. Det varierer hvilke inntektstyper som medregnes etter loven, slik at en person anses å ha tapt inntekter i en sammenheng, men ikke i en annen.

Boken viser at folketrygdloven ikke bare har ett, men svært mange inntektsbegreper, og forfatteren gir en helhetlig og grundig behandling av disse. Det foretas for første gang en omfattende systematisering av de rettslige relevante spørsmålene knyttet til begrepene.

Boken er praktisk anlagt og vil være et viktig verktøy for ansatte i NAV, domstolene, advokater og andre som har behov for en nærmere forståelse av folketrygdlovens innhold.

Boken er i salg i bokhandelen, eller den kan bestilles direkte her:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Folketrygdlovens-inntektsbegreper

Imran Haider (f. 1978) er advokat i LOs juridiske avdeling. Han har tidligere blant annet arbeidet som forsvarer, dommerfullmektig, rådgiver hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Boken er forfatterens doktoravhandling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar