onsdag 18. juni 2014

Ny utgave av Forsikringsavtaleloven med kommentarer


Claus Brynildesen, Børre Lid og Truls Nygård
Forsikringsavtaleloven - med kommentarer, 3. utgave

Forsikringsavtaleloven med kommentarer dekker behovet for en samlet kommentar til loven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis, nemndspraksis og oppgjørspraksis i forsikringsselskapene. Boken gir god og praktisk veiledning til de fleste problemstillinger som er regulert i FAL og har etablert seg som en klassiker på det forsikringsjuridiske området.

Loven er utførlig kommentert, og med sitt solide utvalg av de relevante rettsavgjørelser og uttalelser fra Finansklagenemnda er denne boken uunnværlig for alle som arbeider med forsikringsjuridiske problemstillinger.

Flere bestemmelser i forsikringsavtaleloven har blitt endret siden andre utgave av denne boken utkom i 2008. Det er også avsagt en rekke nye dommer av domstolene og uttalelser fra Finansklagenemnda av betydning for tolkningen av loven. Denne utgaven omtaler alle sentrale avgjørelser fra domstoler og nemnder fra loven trådte i kraft til februar 2014. Nyere juridisk litteratur i tilknytning til loven er også innarbeidet.

Boken kan kjøpes i bokhandelen eller bestilles direkte her:


Advokat Claus Brynildsen er partner i Advokatfirma Kogstad Lunde & Co. Han har møterett for Høyesterett og har lang arbeidserfaring fra forsikringsbransjen. Han har tidligere vært dommer i Oslo tingrett og varaformann i Forsikringsskadenemnda.

Advokat Børre Lid har lang arbeidserfaring fra forsikringsbransjen og driver nå eget advokatfirma. Han har møterett for Høyesterett og har vært medlem av Forsikringsskadenemnda (skadeforsikring).


Truls Nygård er advokat og fagsjef i If Skadeforsikring med bakgrunn fra Storebrand Livsforsikring. Han har møterett for Høyesterett og har vært medlem av Forsikringsskadenemnda (personforsikring). Han er medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for forsikringsrett.

1 kommentar:

  1. Han har møterett for Høyesterett og har vært medlem av Forsikringsskadenemnda (personforsikring).

    SvarSlett