fredag 13. juni 2014

Ny digital jussbok: "Finansrådgivers ansvar og plikter"

Nytt i Rettsdata Kommentarsamling.

For å sikre investorbeskyttelse og øke kvaliteten på finansiell rådgivning ble de såkalte MiFID-reglene, det vil si verdipapirhandellovens regler om investeringsrådgivning, vedtatt med ikrafttredelse høsten 2007. I tillegg har finansnæringen selv etablert Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere og en sertifiseringsordning for selgere i skadeforsikring. 
Finansiell rådgivning har til nå vært lite behandlet i den juridiske litteraturen, og det er forsket lite på reglene om dette. 
Dette har skapt et stort behov for en nærmere behandling av reglene om finansiell rådgivning.
Målgruppa har vært alle som på en eller annen måte arbeider med finansiell rådgivning innen finansnæringen, advokater som bistår med organisering av virksomheten og/eller som bistår i spørsmål knyttet til selve rådgivningen og dem som i forvaltningen, på universiteter og høyskoler arbeider med finansiell rådgivning.
Forfatter Jone Engh. Fra bokens forord.
Gyldendal Rettsdata samarbeider med Cappelen Damm Akademisk om publisering av deres juridiske bokportefølje. Sist ut i dette samarbeidet er boken Finansrådgivers ansvar og plikter fra 2009, skrevet av Jone Engh. Engh er til daglig advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt. 
"Rådgivning om pengeplasseringer og sparing har blitt en stadig viktigere del av virksomheten til banker, forvaltningsselskaper og verdipapirforetak", skriver Engh videre i bokens forord. "Boka behandler både rammeverket for foretak som driver finansiell rådgivning og regelverket som regulerer selve rådgivningen. Den inneholder omfattende drøftelser av sentrale krav til finansrådgiver, for eksempel kravet til god forretningsskikk og de konkrete kravene som rådgiver på oppfylle for å utføre rådgiveroppdraget på en forsvarlig måte." 
Finansrådgivers ansvar og plikter inngår i Rettsdata Kommentarsamling, og er tilgjengelig i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon.
(Linkene i denne bloggen skal virke for abonnenter på Gyldendal Rettsdatas tjenester.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar