torsdag 26. juni 2014

Digitalt fra Fagbokforlaget: "Bevisbedømmelse i praksis"

Ny digital tittel tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata: 

Bevisbedømmelse i praksis 

Bevisbedømmelse har stor betydning i det praktiske rettsliv, men har lenge vært et neglisjert tema i juridisk litteratur. 
Eivind Kolfaath. Foto: UiB

Denne boken, skrevet av Evind Kolflaath, belyser ulike sider ved juridisk bevisbedømmelse slik den utspiller seg i praksis. I mer enn hundre straffesaker for lagmannsretten har forfatteren observert rettens rådslagning etter at hovedforhandlingen var avsluttet. 

Bokens forfatter Eivind Kolflaath jobber til daglig som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. 

Boken ble utgitt i papirutgave av Fagbokforlaget i 2013. Gyldendal Rettsdata samarbeider om digital publisering av Fagbokforlagets juridiske utgivelser. 

Hele boken er linket opp, og alle tilviste rettskilder er kun et tastetrykk unna.

Boken inngår i Rettsdata Kommentarsamling. Alle abonnenter av kommentarsamlingen ved siden av Rettsdata Total får automatisk og direkte tilgang til nye boktillegg i samlingen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar