tirsdag 27. mai 2014

Ny utgave: Merverdiavgift i et nøtteskallFå rask oversikt over merverdiavgiftsreglene!


Ole Gjems-Onstad: Merverdiavgift i et nøtteskall er en videreføring av boken Merverdiavgift  en innføring (sist utgitt i 2009), som gir en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsreglene.


Den konsise og praktiske fremstillingsformen gjør boken egnet for advokater, og andre næringsdrivende og alle som kommer i berøring med merverdiavgift.

Det kreves ikke mange timers innsats å sette seg inn i hovedreglene om denne avgiften som følger oss fra vuggen til graven (med forbehold for seremoniene ved bisettelsen som er unntatt mens kjøp av kiste eller urne er avgiftsbelagt). Reglene er relevante ved en rekke transaksjoner, også der man som utgangspunkt kanskje skulle tro de ikke er så viktige, f.eks. ved overdragelse av fast eiendom (justeringsreglene) og ved kommunale ervervelser (merverdiavgiftskompensasjonsloven).

Advokater og rådgivere bør holde seg oppdatert på hovedtrekkene i merverdiavgiftslovgivningen, og har med denne boken et glimrende verktøy for dette. Merverdiavgiftsreglene er jus med konsekvenser. Omtrent 20 % av det offentliges samlede skatteinntekter er MVA. For de næringsdrivende representerer moms betydelige kontantstrømmer – og et risikoområde.

Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte her:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Merverdiavgift-i-et-noetteskall

(Her kan du også se innholdsfortegnelsen til boken.)


Ole Gjems-Onstad (1950) er dr. juris og professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger. Han har skrevet en rekke artikler og fagbøker, herunder (sammen med Tor S. Kildal) MVA-kommentaren, Lærebok i merverdiavgift, og Merverdiavgift – Spørsmål og svar.

Nøtteskallserien
består av korte og enkle introduksjonsbøker som retter seg mot studenter og profesjonsutøvere. Hver bok tar for seg et juridisk tema skrevet av forfattere som er spesialister på området. Bøkene gir en enkel og oppdatert introduksjon til det aktuelle emnet, og flere av titlene fungerer utmerket som repetisjon før eksamen. Følg med på www.gyldendal.no/juridisk for nye titler

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar