onsdag 30. april 2014

Ny samarbeidspartner og ny boktittel i Rettsdata Kommentarsamling

Utleggsforretninger

Kristian Sæbø og Vidar Haakensen 

Gyldendal Rettsdata lanserer ny samarbeidspartner i Rettsdata Kommentarsamling:
Kristian Sæbø og Vidar Haakensen forfattet i 2012 boken Utleggsforretninger, som de utgav på eget forlag/Tvangsfullbyrdelse DA.

Boken er nå tilgjengelig digitalt hos Rettsdata.
Den er skrevet for å kunne være et nyttig verktøy for alle som arbeider med utleggsforretninger, det være seg om det er på saksøker-, saksøkte- eller namsmannssiden.
Boken er hovedsakelig skrevet ut fra den alminnelige namsmann sitt perspektiv, og kommer dermed innom de aller fleste tema som er relevant ved utleggsforretninger.

Forfatterne har samarbeidet med SFN (Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn) om utgivelsen.

Boken inngår i Rettsdata Kommentarsamling, og er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Konkurs og inndrivelse, ved søk og fra alle tilviste paragrafer. Alle bokens henvisninger er linket.

Les ellers mer på forfatters/utgivers nettsider.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar