torsdag 20. mars 2014

Ny utgave av Skattelovsamlingen

Ole Gjems-Onstad

Skattelovsamlingen 2013-2014

Dette er Norges mest komplette, oppdaterte og oversiktlige verktøy for alle som jobber med eller studerer årsregnskap og skattespørsmål.

Foruten å dekke alle skatte- og avgiftslover og alle relevante forskrifter, dekker også boken selskapsrett, pensjonslover og tollregler. Skattelovsamlingen har også en oversikt over stortingsvedtak og internasjonale avtaler som berører temaet skatt.


Denne utgaven av Skattelovsamlingen er søkt holdt à jour frem til alle stortingsvedtak, lover og forskrifter kunngjort i Norsk Lovtidend senest 1. februar 2014.

Nytt i denne utgaven

Lov 13 desember 2013 nr 106 om tjenestepensjon er inntatt i denne utgaven. Ellers er alle kildene ajourført og oppdatert og nye relevante forskrifter medtatt mv der det er aktuelt.

Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte her:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Lovsamlinger/Skattelovsamlingen-2013-2014 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar