søndag 23. mars 2014

Kommentarer til forvaltningsloven

Forvaltningslovkommentaren hovedrevidert!

Forvaltningsloven (fvl, lov av 10. februar 1967) er den femte mest brukte loven hos Gyldendal Rettsdata. Det gjøres daglig over 300 oppslag i forvaltningsloven hos oss, 365 dager i året!
Jan Fr. Bernt.
Foto: Universitetet i Bergen
Dette betyr også at lovkommentaren til forvaltningsloven er den femte mest brukte.

Vi har gleden av å kunne meddele at lovkommentaren til fvl. nå er hovedrevidert i Norsk Lovkommentar (NLK). En hovedrevisjon innebærer en fullstendig omskrivning av hele lovkommentaren, tilsvarende en full revisjon av en kommentarutgave i bokform.

Forfatter av lovkommentaren i NLK til fvl. er Jan Fridthjof Bernt. Bernt arbeider til daglig som professor ved Universitetet i Bergen.

Samtlige lovkommentarer i Norsk Lovkommentar hovedrevideres syklisk, enten hvert annet eller hvert fjerde år. Enkelte lovkommentarer hovedrevideres også med andre intervaller.
I tillegg foretas endringer og justeringer i lovkommentarene fortløpende. Dette kalles løpende ajourhold, men er ikke det samme som hovedrevisjon.

Bernts lovkommentarer til fvl. er utstyrt med over 1 070 kommentarnoter. Alle lovens paragrafer er utførlig kommentert. Alle tidligere kommentarnoter er revidert, og nye kommentarer er tillagt. Kommentaren er à jour med de siste lovendringene, som trådte i kraft februar 2014.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar