torsdag 27. mars 2014

2. utg. av 'Sivilprosess'

Fra Fagbokforlaget er nok en lærebok tilgjengelig i fulltekst i Rettsdata Kommentarsamling

Gyldendal Rettsdata samarbeider med Fagbokforlaget om digital publisering av Fagbokforlagets juridiske bøker.

Første utgave av Anne Robberstads Sivilprosess forelå i papirbok i 2009. Nå er 2. utgave utgitt (2013). Boken gjennomgår kravene til en god prosessordning, de prosessuelle grunnbegrepene og de internasjonale rettskildene. I boken gjennomgås reglene om saksforberedelse og gjennomføringen av hovedforhandlingen, innbefattet prosessledelse og prosesspor. 

Anne Robberstad er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og er ansvarlig faglærer i sivilprosess der. 

Robberstad skriver bl.a. i forordet til 2. utg.: "Da første utgave av boken kom ut i 2009, hadde tvisteloven bare virket i ett år. Nå har ny rettspraksis og ny litteratur gitt grunnlag for en fyldigere fremstilling." 

Boken er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Sivilprosess.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar