onsdag 26. februar 2014

Festskrift til Asbjørn Kjønstad - nå digitalt!

Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år er publisert digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Boken er tilgjengelig i Rettsdata Kommentarsamling og i fagboktillegget i Rettsdata Kommune.

Syse, Ketscher, Lilleholt og Smith har redigert festskriftet, som inneholder over 40 artikler fra kolleger, innen- som utenlands. Her finner du artikler i spennet "Is there a future for Social Europe?" (Saskia Klosse), "Statens forlikspraksis i trygdesaker" (Imran Haider) og "Öppen psykiatrisk tvångsvård – en tvivelaktig rättsfigur" (Ewa Gustafsson).

Artikler fra festskrift leses og brukes generelt mye hos Gyldendal Rettsdata digitalt. Boken ble utgitt av Gyldendal Juridisk på papir i 2013. Les mer på Gyldendals nettsider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar