fredag 31. januar 2014

Lignings-ABC 2013/14 er publisert

Lignings-ABC 2013/14 er nå publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. Utgaven erstatter Lignings-ABC 2013 (rent digitalt verk). Seniorskattejurist Per Helge Stoveland i SKD har også denne gangen ledet det redaksjonelle arbeidet.

Den 35. utgaven av Lignings-ABC er oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 2. desember 2013.

Bokutgaven har følgende nye emner: ”Kommuner”, ”Kontroll”, ”Pensjon i arbeidsforhold – tjenestepensjon”, ”Rentekostnader – fradragsbegrensning ved interessefellesskap” og ”Vergemål” .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar