torsdag 16. januar 2014

Årsregnskapet i teori og praksis 2013 publisert!

Riktig godt nytt år!

"Årsregnskapet i teori og praksis 2013" er publisert elektronisk hos Gyldendal Rettsdata.
Boken er nettopp utkommet også i papirutgave (januar 2014), som publisert av Gyldendal Akademisk.

Dette er 15. utgave av boken.
Forfattere er nå avdøde Jens Erik Huneide sammen med Kirsten Pedersen, Hans Robert Schwencke og Dag Olav Haugen.

Boken inngår hos Gyldendal Rettsdata i Rettsdata Regnskap og revisjon. Den inngår dessuten i Rettsdata Kommentarsamling, og er naturligvis tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.

Forfatterne har lagt størst vekt på den regnskapsmessige behandlingen av de forskjellige balansepostene, men boken inneholder også omfattende kapitler om egenkapital og egenkapitaltransaksjoner, konsernregnskap, fusjon og fisjon. Skattereglene er omtalt i egen bokdel om skatteregnskapet.

Utgaven inneholder også et minneord etter en av de fire av bokens forfattere, Jens-Erik Huneide, som gikk bort i oktober 2013. "(...) Gjennom 22 år var Jens-Erik en drivkraft bak Årsregnskapet i teori og praksis, en viktig bok for revisorer, regnskapsansvarlige, studenter og skattemyndigheter. Hver høst satte PwC-partneren fra Fredrikstad av alt som var av kvelder og helger for å revidere det drøyt 1200 siders tids- og detaljkritiske verket. (...)".

Les ellers om boken på Gyldendals nettsider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar