torsdag 28. november 2013

Offentlige anskaffelser: Ny kommentarutgave

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer

2013 ble et viktig år for publisering av ny litteratur om offentlige anskaffelser.
Tidligere i år ble forskriften om offentlige anskaffelser kommentert i Norsk Lovkommentar. Forskriften er den eneste som er kommentert i NLK. Anders Thue og Mona Søyland står bak den kommentaren.

Gyldendal Rettsdata publiserte dessuten boken Offentlige anskaffelser, av Espen Bakken og Thomas Nordby, digitalt i Rettsdata Kommentarsamling tidligere i år. Boken utkom på Fagbokforlaget.

Marianne H. Dragsten utgav dessuten tidligere i år Offentlige anskaffelser; regelverk, praksis og løsninger, på Universitetsforlaget.

Gyldendal Juridisk utgir nå Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer, en fullverdig kommentarutgave både til lovens og forskriftens tekster. Boken er skrevet av advokat og partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Anders Thue, som også altså står bak forskriftskommentaren i NLK, sammen med sine kolleger Anne Buan og Kristine Røed Brun.
"Bokens formål er å være et praktisk verktøy for alle som arbeider med regelverket om offentlige anskaffelser, enten man har juridisk utdannelse eller ikke. På noen punkter har vi tatt inn mer omfattende teoretiske redegjørelser, men dette er kun gjort der vi mener at det er nødvendig for forståelsen av den aktuelle regel."
Forfatterne i bokens forord                  Anskaffelsesregelverket har stor betydning for både offentlig og privat sektor i Norge i dag. Regelverket er i rask utvikling, og rettskildebildet er sammensatt.

Ny praksis og de seneste regelverksendringene behandles grundig i boken, bl.a. implementeringen av det nye håndhevingsregimet (i kraft fra 1. juli 2012).
Boken er tilrettelagt med noter til hver bestemmelse, slik at det er raskt å finne de relevante kommentarene til den bestemmelsen man ønsker mer informasjon om. De viktigste norske dommene, avgjørelsene og uttalelsene om offentlige anskaffelser er utførlig omtalt i boken.
Boken er nå tilgjengelig i bokhandelen, og kan dessuten kjøpes på Gyldendals nettsider:
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Kommentarutgaver/Lov-og-forskrift-om-offentlige-anskaffelser

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar