fredag 1. november 2013

Nye digitale titler i Kommentarsamlingen

Gyldendal Rettsdata supplerer fortløpende nye digitale titler til Rettsdata Kommentarsamling.

Hugo P. Matre
Gjeld og renter

 "Gjeld og renter" er basert på Matres doktoravhandling, som utkom i papirbok hos Gyldendal Juridisk i 2012.

Bokens undertittel er "Fradragsrett for renter ved hybridfinansiering av aksjeselskaper".
Renter er fradragsberettigede, mens det ikke er fradragsrett for utbetalinger til innskytere av egenkapital, typisk utbytte til aksjonærer som har skutt inn aksjekapital i selskapet. Hybridfinansiering er innskuddsformer som ligger i grenseområdet mellom gjeld og egenkapital, hvor klassifikasjonen tidvis skaper særlige problem.

"Gjeld og renter" inngår i Rettsdata Kommentarsamling, men også i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Fagboktillegget bestilles separat.

Hugo P. Matre er til daglig advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt, med kontorer både i Oslo og i Bergen.


Henning Brath
Voldsoffererstatningsloven

"Voldsoffererstatningsloven med kommentarer" er en fullverdig kommentarutgave til voldsoffererstatningsloven, lov av 2001 nr. 13.

"Voldsoffererstatningsloven" utkom i papirbok i 2011. Forfatteren Henning Brath uttrykker et ønske om "at boken kan komme til nytte ikke bare for jurister, men også for andre som kommer i befatning med voldsoffererstatningsordningen. Jeg har et særskilt håp om at den kan være til hjelp for dem som selv har blitt utsatt for straffbare voldsovergrep og andre som arbeider til beste for dem, blant annet Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre, bistandsadvokater, ulike organisasjoner, helsepersonell, sosialmyndighetene og politiet."

Gyldendal Akademisk (nå Juridisk) er forlegger av denne boken. Boken er både en bred fremstilling av rettsfeltet og en ren kommentarutgave med utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse i loven.

Forfatter Henning Brath driver egen advokatpraksis.

"Voldsoffererstatningsloven" inngår i Rettsdata Kommentarsamling.


John Asland
Uskifte

"Uskifte er en rett for gjenlevende ektefelle til å overta førstavdødes eiendeler uten at det skiftes med førstavdødes arvinger. Uskifteretten gjelder i utgangspunktet kun eiendeler som var felleseie under ekteskapet, eller som ved ektepakt er avtalt at skal bli felleseie ved en av ektefellenes død."
Slik innledes John Aslands bok - og doktoravhandling - "Uskifte" fra 2008.

"Under avhandlingsarbeidet har jeg også hatt tallrike henvendelser og samtaler med advokater, som jeg håper har gjort avhandlingens forbindelseslinjer til det praktiske rettsliv sterkere", skriver Asland videre.

Boken foreligger nå digitalt i Rettsdata Kommentarsamling, og skulle dekke et etterlyst behov etter litteratur på området også elektronisk.

"Uskifte" utkom i papirbok på Gyldendal Akademisk i 2008, og er omsider også tilgjengelig elektronisk.

John Asland arbeider idag som professor i bl.a. familie- og arverett ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Asland har tidligere praksis som advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HR, konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett og rådgiver og seniorrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen.

Asland samarbeider dessuten med Gyldendal Rettsdata i Norsk Lovkommentar, og har tidligere også levert innhold til Rettsdata Praktisk Juss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar