tirsdag 19. november 2013

Ny bok om utbytte

Benn Folkvord: Utbytte

Ny bok om lovlige og ulovlige tilpasninger til skattereglene.

Aksjonæren kan ha en forventning om avkastning på sitt innskudd av egenkapital i et selskap. Noe rettslig krav er det imidlertid ikke. Både egenkapitalinnskudd og utbytte særpreges av at dette er rettslig ensidige overføringer av verdier.

Det kan ha stor betydning om en transaksjon omfattes av utbyttebegrepet eller ikke. Selskapsrettslig er det sentralt at utbytte kun kan deles ut innenfor de relativt strenge reglene om fri egenkapital. Skatterettslig er det sentralt at aksjonærmodellen og fritaksmetoden bare får anvendelse på utbytte.

Denne boken behandler hvilke transaksjoner som omfattes av reglene om utbytte. Selv om hovedfokus i boken er skatterettslige problemstillinger, omtales også i stor grad selskapsrettslige spørsmål. At utbytte er et praktisk tema, viser seg blant annet ved at dette er et av de områdene innenfor selskaps- og skatteretten hvor det er publisert flest saker. Boken bør derfor være svært sentral for ligningsmyndigheter, skatterådgivere og revisorer og ikke minst studenter.

Boken kan kjøpes i bokhandelen eller her:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Utbytte


Benn Folkvord er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og hans forskningsområder er selskapsrett, skatterett samt law and economics. Han er nestleder i Skatteklagenemden for utenlandsskattesaker og underviser også på BIs masterprogram i skatterett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar