mandag 7. oktober 2013

Voldgift - ny bok av Geir Woxholth

Geir Woxholths nye bok om voldgift er en i norsk sammenheng enestående fremstilling av dette private tvisteløsningsinstituttet.

Voldgift er en grundig og omfattende monografi. Den tar sitt utgangspunkt i nasjonal voldgift og voldgiftsrett og behandler naturligvis den norske voldgiftsloven. Siden denne, i likhet med den svenske og danske loven, bygger på UNCITRALs modellov, vil både modelloven og svenske og danske rettskilder stå forholdsvis sentralt. Boken gir imidlertid også en redegjørelse for internasjonal voldgiftsrett i et bredere perspektiv ved at den tar for seg voldgift i regi av internasjonale voldgiftsinstitusjoner. I den forbindelse behandles internasjonale rettskilder – i første rekke reglementer, konvensjoner, rettspraksis og litteratur.

Boken er et resultat av flere års forskning, men er i atskillig grad også basert på voldgiftspraksis, bl.a. gjennom forfatterens erfaringer som voldgiftsdommer, og det er lagt ned mye arbeid for at boken også skal egne seg som et praktisk oppslagsverk.

Utgivelsen inneholder en detaljert innholdsfortegnelse, stikkords-, lov- og domsregister, samt vedlegg med blant annet engelsk oversettelse av den norske loven, UNCITRALs modellov og ICCs arbitration rules.

Boken kan skaffes i bokhandelen fra 21. oktober eller kjøpes via lenken under. Her kan man også laste ned innholdsfortegnelsen:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Voldgift

Geir Woxholth (dr. juris fra 1992) er professor i formuerett ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Hans vitenskapelige produksjon ligger hovedsakelig innen formueretten, særlig avtalerett, kontraktsrett, organisasjonsrett og selskapsrett. Før han ble utnevnt til professor, var han i flere år ansatt som lovrådgiver i Justisdepartementets Lovavdeling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar