fredag 30. august 2013

Ny digital bok om offentlige anskaffelser!

'Offentlige anskaffelser' av Espen Bakken og Thomas Nordby, er publisert hos Gyldendal Rettsdata

Den rykende ferske boken Offentlige anskaffelser er nå tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata.
Boken utkom i papirutgave tidligere i år (2013) på Fagbokforlaget. Fagbokforlaget utvider dermed sin portefølje med juridiske fagbøker som er tilgjengelige i Rettsdata Kommentarsamling.

Forfattere av boken er de anerkjente advokatene Espen Bakken og Thomas Nordby. Begge arbeider til daglig som advokater (partnere) i advokatfirmaet Arntsen de Besche.

Offentlige anskaffelser inngår i Rettsdata Kommentarsamling og i fagboktillegget til Rettsdata Kommune. Boken er selvsagt også tilgjengelig fra Rettsdata Offentlige anskaffelser.

Alle henvisninger i boken er linket, det være seg til anskaffelsesforskriften, KOFA, lovforarbeider, EU-dommer eller andre aktuelle kilder. Dette innebærer også apslag meget enkelt i den enkelte arbeidssituasjonen man befinner seg i.


Det kan skrives bindsterkt om offentlige anskaffelser og – som for all juss – med en teoretisk problematisering. Det kan etter omstendighetene være nyttig og nødvendig. Denne boken har ikke det formålet. Dette er en praktisk og brukervennlig tilnærming til de sentrale spørs-målene du bør vite noe om. Det er ikke en bok du skal lese fra perm til perm. Der er en bok du skal slå opp i når du møter anskaffelsesrettslige utfordringer.
I Norge anskaffer det offentlige varer og tjenester for 400 milliarder årlig. Markedet er enormt, og spillereglene avgjørende. Anskaffelsesretten er ikke et hinder, men en mulighet – til å påvirke og gjøre de riktige innkjøpene. Slik sett kan anskaffelsesretten ses på som et virkemiddel for å oppnå et høyere mål. Det mest nærliggende er målet om å spare offentlige utgifter. Det er ikke tvil om at anskaffelsesretten bidrar til det. Men vi må se videre. Anskaffelser kan også brukes til å fremme mål som innovasjon og miljøutvikling. Det handler om å se muligheter. Og det handler om god planlegging. Jo bedre forarbeid som gjøres, jo bedre blir anskaffelsene, og jo mindre er risikoen for konflikter. Konfliktene er mange i anskaffelsesretten, og de vil øke. En del av boken er viet det nye håndhevelsesregimet som trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2012. 
Forfatterne i bokens forord                  

Boken har en oversiktlig tematisk struktur, og oppslag gjøres enkelt via kapitlene, f.eks. "Krav til dokumentasjon" (kap. 12), "Fristberegning" (kap. 16), "Utforming av tilbudet" (kap. 22), "Klage til KOFA" (kap. 41), osv.

Offentlige anskaffelser  er tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata pr. august 2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar