onsdag 21. august 2013

'Norsk bedriftsskatterett' omsider tilgjengelig digitalt!

Forfatter, professor og nestor i skatterett Ole Gjems-Onstad har skrevet på Norsk bedriftsskatterett i en årrekke, og i 2012 så 8. utgave av boken dagens lys i papirbokformat. Boken er utgitt av Gyldendal Juridisk.

Norsk Bedriftsskatterett skal være en relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen til bruk for praktikere og videregående studenter.

Det er derfor en stor glede at vi nå kan tilby boken digitalt i Rettsdata Kommentarsamling.
Bokens primære siktemål er å gjøre skatterådgivere og ansatte i ligningsetaten bedre kvalifisert i sin omgang med regelverket. Leseren blir med på en bred, dyptpløyende og ajourført gjennomgang av den skatterett som møter det norske næringsliv. 
Les mer om boken på Gyldendals nettsider.

Norsk Bedriftsskatterett er inndelt i en rekke deler, bl.a.:
- Skattepliktig inntekt og formue (herunder bl.a. underskudd og formuesskatt)
- Selskaps- og foretaksbeskatning (herunder bl.a. utbytte og deltagermodellen)
- Omdannelse og transaksjoner (herunder arv og fusjoner/fisjoner)
- Internasjonal skatterett
- Omgåelse
- Ligningsforvaltning og skattebetaling
Etter undertegnedes mening bør man i en bok møte en stemme. Norsk Bedriftsskatterett analyserer ikke bare gjeldende rett. I avsnitt markert med en hake fremheves hovedpoenger og praktiske tips. Et omvendt spørsmålstegn før et avsnitt varsler kritiske synspunkter og endringsforslag. Boken er tidvis mer kritisk enn vanlig for rettsdogmatiske fremstillinger. Men forfatteren har etterstrebet at gjeldende rett ikke farges av personlige holdninger til reglene.
Forfatter Ole Gjems-Onstad i bokens forord.

Alle bokens henvisninger til både norske og internasjonale rettskilder og annen relevant litteratur er linket.

Norsk Bedriftsskatterett inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og Revisjon. Boken er selvsagt også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett, der forfatteren Gjems-Onstad er hovedredaktør.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar