tirsdag 2. juli 2013

Utvidet samarbeid med Cappelen Damm

"Foreldelse av fordringer" er publisert digitalt 

Digital kommentarutgave til foreldelsesloven

Cappelen Damm Akademisk og Gyldendal Rettsdata samarbeider om digital publisering av juridiske publikasjoner i Rettsdata Kommentarsamling. Fra før er Tinglysing fra Cappelen Damm Akademisk publisert digitalt. Nå er også Foreldelse av fordringer tilgjengelig i sin helhet digitalt i Rettsdata Kommentarsamling.


Foreldelse av fordringer  er forfattet av advokat Anne Cathrine Røed, som til daglig er partner i advokatfirmaet Grette. Foreldelse av fordringer ble utgitt i papirbok i 2010 (3. utg.).

Alle bokens henvisninger er linket, og kommentarene til de enkelte bestemmelsene i foreldelsesloven er tilgjengelige direkte fra lovens paragrafer.

Fremstillingen er lagt opp som en utvidet kommentarutgave. Den er først og fremst ment som et oppslagsverk. Jeg har derfor funnet det hensiktsmessig med omfattende bruk av krysshenvisninger og gjentakelser. For at praktikeren lettere skal kunne finne frem til annen relevant litteratur, har jeg i tillegg lagt stor vekt på å bruke referanser.
Bokens karakter av en utvidet kommentarutgave viser seg blant annet ved at boken ikke bare inneholder kommentarer til de enkelte bestemmelser i foreldelsesloven, men også en generell del med allmenne problemstillinger om foreldelse og en del med særskilte kommentarer til spredte spesialbestemmelser om foreldelse.
Forfatter Anne Cathtrine Røed i bokens forord
Riktig god sommer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar