mandag 17. juni 2013

Ny digital tittel: 'Vann- og avløpsrett'

Ny samarbeidspartner i Rettsdata Kommentarsamling 

Gyldendal Rettsdata har inngått avtale med Norsk Vann.

Det er med stor glede vi kan presentere boken Vann- og avløpsrett digitalt i Rettsdata Kommentarsamling og i Rettsdata Kommune.

Vann- og avløpsrett er forfattet av advokat Guttorm Jakobsen. Jakobsen driver nå egen praksis, men var ved papirbokutgivelsen i 2010 tilknyttet Advokatfirmaet Haavind AS.

Boken er aktuell for alle som arbeider med vann og avløp i kommunene, og tilbys derfor som en del av fagboktillegget til Rettsdata Kommune.

Boken inneholder dessuten en rekke drøftelser av konkurranse- anskaffelsesretten knyttet til vann og avløp (kapittel 4).

Alle bokens henvisninger er knyttet opp til de omtalte rettskildene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar