mandag 10. juni 2013

Digital kommentarutgave til energiloven

Jens Naas-Bibow og Gunnar Martinsen fronter et helt kobbel av advokater som har forfattet boken Energiloven med kommentarer.

Forfatterne av  Energiloven med kommentarer har tilknytning til advokatfirmaet Thommessen.

Boken utkom i papirformat i 2011, og ble utgitt av Gyldendal. Dette var bokens 2. utgave, og forfatterne har fått god hjelp av Olje- og energidepartementet i forbindelse med gjennomgang av forvaltningspraksis.

Nå foreligger hele kommentarutgaven digitalt.Alle henvisninger i  Energiloven med kommentarer er linket, og alle kommentarer er direkte tilgjengelig fra hver enkelt av lovens bestemmelser.
De siste årene har den norske regelutviklingen blitt sterkt preget av Norges deltagelse i EØS-samarbeidet. Selv når man jobber daglig med energiregulatoriske spørsmål, er det en utfordring å holde tritt med den europeiske regelproduksjonen innenfor energi. Knapt noen sektor opplever en tilsvarende interesse med tilhørende utallige både administrative og politiske regelinitiativer. Dette preger arbeidshverdagen vår stadig mer.
Boken er tilgjengelig digitalt for alle som har Rettsdata Kommentarsamling.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar