fredag 10. mai 2013

Revisorlovkommentaren

Revisorloven med kommentarer i Rettsdata Regnskap og revisjon 


Gyldendal Rettsdatas samarbeid med Revisorforeningen 

Gyldendal Rettsdata har gleden av å tilby kommentarutgaven Revisorloven med kommentarer digitalt. Boken tilbys i faboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Fagboktillegget bestilles separat.

Revisorloven med kommentarer er forfattet av Hans Cordt-Hansen, Henning Alme Siebke og Espen Knudsen. Siste utgave utkom i papirformat i 2010, og det er denne utgaven vi nå har digitalisert.


Revisorloven med kommentarer er utgitt av Den norske Revisorforening, som samarbeider med Gyldendal Rettsdata om tilgjengeliggjøring av revisorrelevante kilder.

Kommentarene til revisorlovens enkelte bestemmelser er tilgjengelig fra hver paragraf i loven. Alle henvisninger i boken er linket opp til de aktuelle kildene, som er tilgjengelige hos Gyldendal Rettsdata.

Les mer om boken hos Revisorforeningens sider > her.

Nye utgaver av boken vil erstatte den nåværende i fagboktillegget i Regnskap og revisjon.

Gydendal Rettsdata har ikke anledning til å tilby  Revisorloven med kommentarer i Rettsdata Kommentarsamling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar