mandag 6. mai 2013

Ny bok: Nye trender i rettsvitenskapen (Redaktør: Asbjørn Kjønstad)


Formålet med denne boka er å gi innsyn i noen hovedtrekk i nyere norsk rettstenkning.

Syv rettsområder behandles: Rettshistorie, rettskildelære/allmenn rettsteori, internasjonal rett, familie- og arverett, barnerett, strafferett og prosess og formuerett.

Artiklene i boka er skrevet av landets fremste rettsforskere, og det er lagt stor vekt på at artiklene skal være kortfattede og lettfattelige.

En hovedtrend i nyere rettstenkning er den sterke internasjonaliseringen som har funnet sted.

Det understrekes i de fleste artiklene at menneskerettighetene, EU/EØS-retten og andre internasjonale rettskilder preger store deler av nyere juridisk litteratur. En annen viktig trend er at juridiske metode- og rettskildespørsmål er blitt tatt opp til debatt. En tredje trend er at stadig nye rettsområder er blitt tatt opp til behandling i rettsforskning og rettslitteratur. En fjerde trend er at det utformes nye spørsmål i gamle fag, at det anlegges nye perspektiver, at tidligere begrunnelsestyper revurderes og at hovedprinsipper og grunnbegreper vies større oppmerksomhet enn konkrete løsninger.

Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte her:
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Nye-trender-i-rettsvitenskapen
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar