tirsdag 2. april 2013

Merverdiavgiftshåndboken 2013 i salg

Nå er 9. utgave av Merverdiavgiftshåndboken ute.

Det er gjort omfattende henvisninger til Finansdepartementets og Skattedirektoratets uttalelser og meldinger, til rettspraksis og til praksis fra Klagenemnda for merverdiavgift.

Boken er oppdatert med lovendringer, rettsavgjørelser og ny praksis.

De viktigste endringene i merverdiavgiftsregelverket siden forrige utgave av boken er:

  • Opphevelse av vei- og banefritaket
  • Gjeninnføring av ordningen med refusjon av merverdiavgift for transportører i utlandet
  • Innføring av en særskilt opplysningsplikt for drosjesentraler

Boken er ment som et oppslagsverk i første rekke til bruk for avgiftsforvaltningen. Men den vil også gi nyttig informasjon om avgiftsmyndighetenes praktisering av reglene om merverdiavgift til de næringsdrivende og deres rådgivere som advokater og revisorer mfl.

Løsningene som er angitt i Merverdiavgiftshåndboken vil normalt bli lagt til grunn av avgiftsmyndighetene.

Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte på våre nettsider. Her finner du også fullstendig innholdsfortegnelse:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Merverdiavgiftshaandboken-2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar