torsdag 11. april 2013

Digitalt festskrift hos Rettsdata

Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder

Festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år

Her følger noen utdrag av omtalen av boken fra Gyldendal Rettsdatas spesialfagsforsider.

Artikler om selskapsrett 

Festskriftet til Mads Henry Andenæs' 70-årsdag, Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilde, er i sin helhet publisert digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Papirboken utkom på Gyldendal Akademisk i 2010. Festskriftet inneholder 25 artikler, herunder f.eks. Tilbakekall av løfter etter re integra-regelen- særlig med henblikk på kommersielle kontrakter av Tore Bråthen og Stille selskap og stille deltakere av Gudmund Knudsen.

Bankenes ansvar for finansiell rådgivning

Nå avdøde Viggo Hagstrøm skrev innledningsvis i sin artikkel Bankenes ansvar for finansiell rådgivning, særlig ved formidling av spareprodukter til forbrukere fra 2010: "Ansvar for finansiell rådgivning er blitt et aktuelt juridisk tema." Den siste tidens utvikling har forsterket dette. Hagstrøms artikkel er også  publisert digitalt i festskriftet til Mads Henry Andenæs' 70-årsdag, Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilde, som nå er tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata.

Artikler om eiendomsrett

Festskriftet inneholder 25 artikler, herunder f.eks. Om «tida og tilhøva» i sameie- og servituttretten av Kirsti Strøm Bull, Sameierettslige prinsipper av Gert-Fredrik Malt og Fire kjetterske tanker om kreditorekstinksjon av avtaler om fast eiendom av Erik Røsæg.

Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder er forfattet av 25 fremstående juridiske forfattere. Redaktører for utgivelsen er Gudmund Knudsen, Kristin Normann og Geir Woxholth.

Boken er tilgjengelig i Rettsdata Kommentarsamling og i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Boken er publisert digitalt i mars 2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar