mandag 18. mars 2013

Ny utgave av Skattelovsamlingen

Ole Gjems-Onstad

Skattelovsamlingen 2012-2013

Dette er Norges mest komplette, oppdaterte og oversiktlige verktøy for alle som jobber med eller studerer årsregnskap og skattespørsmål.

Foruten å dekke alle skatte- og avgiftslover og alle relevante forskrifter, dekker også boken selskapsrett, pensjonslover og tollregler. Skattelovsamlingen har også en oversikt over stortingsvedtak og internasjonale avtaler som berører temaet skatt.


Denne utgaven av Skattelovsamlingen er søkt holdt à jour frem til alle stortingsvedtak, lover og forskrifter kunngjort i Norsk Lovtidend senest 1. februar 2013.

Nytt i denne utgaven
Verdipapirfondloven 25 nov 2011 nr 44, A-opplysningsloven 22 jun 2012 nr 43 og lov 12 des 2012 nr 22 om Statens innkrevingssentral er tatt med i denne utgaven.


Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte her:
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Lovsamlinger/Skattelovsamlingen-2012-2013 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar