torsdag 14. mars 2013

Ny litteratur om offentlige anskaffelser

Ny digital utgivelse: "Tildeling av offentlige kontrakter"

Kristian Dahle Trygstad utgav i 2006 boken "Tildeling av offentlige kontrakter; Rettslige vurderinger i tildelingsfasen ved offentlige anskaffelser". Selv om mange år er gått, er bokens innhold fremdeles relevant.

Boken ble utgitt på Gyldendal Akademisk, og foreligger nå digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Alle bokens henvisninger, både til norske og internasjonale kilder, er linket opp. Boken har egne kapitler om bl.a. prosessuelle vilkår og materielle skranker ved tildelingskriteriene, samt om tilbudsevaluering.

Boken inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Kommune. Boken er selvsagt også tilgjengelig fra Rettsdata Offentlige anskaffelser.

Trygstad arbeider som advokat i ALT advokatfirma.

Se ellers blogg-sak om kommentarer i Norsk Lovkommentar til forskrift om offentlige anskaffelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar