mandag 11. februar 2013


Velferd og rettferd

Festskrift til Asbjørn Kjønstad

I rundt 40 år har Asbjørn Kjønstad hatt en sentral posisjon i rettsvitenskap og lovgivningsarbeid. Hans produksjon og faglige spennvidde er imponerende.


Asbjørn Kjønstad fylte 70 år den 6. februar 2013. I den anledning ble han feiret med et festskrift som avspeiler hans store innsats på flere juridiske fagområder.

I dette festskriftet bidrar 47 aktører fra inn- og utland med artikler knyttet opp mot Kjønstads mangfoldige forskningsfelt. Sammen med en bibliografi over Asbjørn Kjønstads eget forfatterskap gjenspeiler de faglige bidragene bredden og dybden i hans interesse- og arbeidsområde.

Redaktører:
Kirsten Ketscher
Kåre Lilleholt
Eivind Smith
Aslak Syse


Velferd og rettferd kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte her:http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Velferd-og-rettferd


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar