torsdag 10. januar 2013

Ny bok om FoU og SkatteFunnChristian Hambro
FoU og skatt
Om SkatteFunn og andre utvalgte emnerMed fremveksten av et stadig mer kunnskapsbasert næringsliv blir den skattemessige behandlingen av utgifter til forskning og utvikling et viktig spørsmål for mange bedrifter. Skattereglene for FoU-kostnader har også betydning for hvor mye det forskes i Norge. 

Denne bokens hovedtema er SkatteFUNN-ordningen. Etter at SkatteFUNN ble vedtatt i 2002, er det om lag 23 000 prosjekter som er godkjent, og det er innrømmet skattefradrag for nærmere 11 milliarder kroner og antall SkatteFUNN-søknader ligger nå på om lag to tusen per år. 

Foruten SkatteFUNN inneholder skatteloven en del andre bestemmelser som er av særlig interesse i forbindelse med FoU. Dette gjelder for eksempel spørsmålet om skatteplikten for FoU-institusjoner, adgangen til å gi tilskudd til FoU med fradrag i den skattepliktige inntekten, og problemstillinger rundt utgiftsføring eller aktivering av FoU-kostnader. Disse spørsmålene er så pass praktiske at de hører med i en bok om skatt og FoU.

SkatteFUNN-prosjektene fører ofte til immaterielle rettigheter. Boken tar derfor også opp en del skatterettslige problemstillinger av generell art som fremstår som særlig aktuelle for FoU-bedrifter. I tillegg er spørsmålet om skattefrihet for forskningsinstitusjoner og fradragsberettigede gaver til forskning behandlet. 

FoU og skatt kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte her:


Christian Hambro er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo 1971. Han har hatt flere ledende stillinger i det offentlige; blant annet har han vært direktør for Norges forskningsråd, og han var med i Hervikutvalget, som foreslo SkatteFUNN-ordningen. Siden 2004 har han vært partner i advokatfirmaet Gram, Hambro og Garman, hvor han særlig jobber med skatt og FoU. Hambro har vært engasjert av EU-kommisjonen som spesialist på feltet, og har i tillegg arbeidet med statsstøtteregler og alminnelige forretningsjuridiske problemstillinger.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar