onsdag 23. januar 2013

Ny bok: Elsertifikatloven - med kommentarer

Maria Therese Mikkelsen, Dag Horsberg Hansen  
Elsertifikatloven
med kommentarer

Denne boken gir god og praktisk veiledning i et nytt og til tider ulendt terreng.


Elsertifikatloven er en nyvinning i norsk rett, og innfører et støtteregime for produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Loven forutsetter at det opprettes et marked for handel med elsertifikater ved at enkelte aktører tildeles sertifikater vederlagsfritt, mens andre pålegges å inneha et visst antall sertifikater hvert år.

Da Norge 1. januar 2012 gikk inn i et felles elsertifikatmarked med Sverige, var det som et virkemiddel for å nå kravene til fornybarandel i forbruket som oppstilles i fornybardirektiv 2 på bakgrunn av et uttalt internasjonalt ønske om å få kontroll med klimautslipp. Handel med elsertifikater er ikke direkte regulert i elsertifikatloven. Boken gir innledningsvis en innføring i hovedtrekkene i slik handel.

 Elsertifikatloven kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte her:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Elsertifikatloven


Maria Therese Mikkelsen er advokatfullmektig i Grette.
Hun arbeider i firmaets energiavdeling med blant annet rådgivning innen elsertifikater, kontraktsforhandling, falleie, konsesjonsspørsmål mv. for et bredt spekter av aktører innen energibransjen. I tillegg er hun tilknyttet Grettes bank- og nansavdeling.

Dag Horsberg Hansen er advokat og partner i Grette.
Han er tilknyttet Grettes avdeling for corporate/M&A, og arbeider der med ulike selskapsrettslige spørsmål samt kjøp og salg av virksomheter. Hansen er i tillegg leder for Grettes energiavdeling, hvor han jobber med spørsmål knyttet til oppkjøp av så vel selskaper som produksjonsenheter. Han bistår videre med rådgivning knyttet til selskapsintern organisering og strukturering. Endelig arbeider han med energiregulatoriske regler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar