tirsdag 18. desember 2012

Ulovfestet forvaltningsrett oppdatert


Ulovfestet alminnelig forvaltningsrett - Kommentarer og rettsavgjørelser

Tematekstene med tilhørende kommentarer og oversikter over aktuelle rettsavgjørelser og litteratur, er oppdatert pr. desember 2012.

Tematikken "Ulovfestet alminnelig forvaltningsrett" er forfattet av hovedredaktør i Rettsdata Forvaltningsrett Stephan Jervell i advokatfirmaet Wiersholm. Tematikken er mye brukt både som introduksjon og kontrollavsjekk for praktiserende advokater og saksbehandlere. Studenter bruker dessuten fremstillingen hyppig.

Tematikken dekker følgende hovedområder:
- Legalitetsprinsippet
- Ulovfestede saksbehandlingsregler/prinsipper
- Grensen mellom fritt skjønn og rettsanvendelsesskjønn
- Rettslige skranker for forvaltningens frie skjønn
- Vilkårslæren
- Binding av forvaltningsmyndighet
- Ugyldighet og rettsvirkninger

Tematikken er tilgjengelig i Rettsdata Forvaltningsrett, som inngår i Rettsdata Total. Den er dessuten tilgjengelig under fanen 'Ulovfestet forvaltningsrett' i emnet Forvaltningsrett i Rettsdata Kommune.

Hovedredaktør Stephan Jervell arbeider til daglig som advokat i advokatfirmaet Wiersholm, der han er partner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar