mandag 22. oktober 2012

Lærebok i sivilprosess elektronisk

Anne Robberstads "Sivilprosess" som e-bok 

Fra Fagbokforlaget er nok en lærebok nå tilgjengelig i fulltekst i Rettsdata Kommentarsamling. Anne Robberstads Sivilprosess forelå i papirbok i 2009. Boken gjennomgår kravene til en god prosessordning, de prosessuelle grunnbegrepene og de internasjonale rettskildene. I boken gjennomgås reglene om saksforberedelse og gjennomføringen av hovedforhandlingen, innbefattet prosessledelse og prosesspor.

Anne Robberstad er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og er ansvarlig faglærer i sivilprosess der. Boken er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Sivilprosess.

Sivilprosess ble publisert elektronisk i oktober 2012.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar