tirsdag 9. oktober 2012

20 000 nye og reviderte kommentarer i Norsk Lovkommentar i år


Norsk Lovkommentar (NLK) kommenterer samtlige norske lover. Over 300 forfattere bidrar til dette gedigne kommentarverket.
Hver enkelt lovkommentar hovedrevideres gjennomgripende med 2- og 4-årssykluser, enkelte lover enda oftere.
I tillegg oppdaterer forfatterne sine lovkommentarer fortløpende, med tillegg til nye bestemmelser, endrede bestemmelser eller kommentarer til ny praksis.


Hittil i 2012 har forfatterne i Norsk Lovkommentar revidert og tilføyd godt over 20 000 kommentarnoter/artikler til lovbestemmelsene.
Adskillig flere kommentarer er ventet innen årets utgang, da så å si alle lovkommentarene er hovedrevidert siden siste hovedajourhold i papirbokform i 2008.

Norsk Lovkommentar er betydelig bredere i omfang og ajourhold anno 2012 enn ved siste papirutgivelse i tre tykke bind i 2008.

Tidligere i år markerte Gyldendal Rettsdata at NLK (tidl. Karnov) er 20 år i Norge med en større forfatterfest.

Blant de aller siste hovedrevisjonene som er publisert er Ove Vasbottens over 70 kommentarnoter til sjømannspensjonstrygdloven (lov 1948 nr. 7), Arne Willy Dahls kommentarer til bl.a. vernepliktsloven (lov 1953 nr. 29) og militærnekterloven (lov 1965 nr. 3), samt Frederik Zimmers 266 kommentarnoter til arveavgiftsloven (lov 1964 nr. 14). Zimmer var tidligere også fagredaktør i Norsk Lovkommentar. Stig Sollund er i dag fagredaktør for skatte- og avgiftsområdet.

Forfatter Einar Frigland har nettopp foretatt hovedrevisjon av sine kommentarer til leiegårdsloven (lov 1977 nr. 34), mens Alex Borch har foretatt en omfattende hovedrevisjon av brukthandellova (lov 1999 nr. 105).

I våre aktualiteter omtales de fleste større hovedrevisjoner, samt en del omfattende løpende ajourhold. Disse aktualitetene er tilgjengelige når du er pålogget Gyldendal Rettsdata.

Norsk Lovkommentar fyller i år 20 år. Bildet er fra forfatterfesten der dette
ble feiret i september 2012.
Det er laget en egen utstilling i anledning jubileet i
Gyldendalhuset på Sehesteds plass i Oslo sentrum.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar