onsdag 26. september 2012

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) publiseres nå også på rettsdata.no

Gyldendal Rettsdata har i samarbeid med DJØF forlag i København nå gleden av å publisere Nordisk Tidsskrift for Selskabsret også på rettsdata.no. Norske rettskilder er lenket opp mot våre databaser for enkelt oppslag, slik du er vant med fra våre andre elektroniske tidsskrifter.
Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) behandler aktuelle juridiske og økonomiske tema av betydning for selskapsretten, herunder også konkurranserett, skatterett, regnskap og revisjon.
Du får tilgang til grundig, oppdatert informasjon om den selskapsrettslige utvikling i et internasjonalt perspektiv: I tillegg til vitenskapelige artikler og faglig debatt vil du finne omtaler av ny lovgivning, tendenser og litteratur, og sentrale dommer og avgjørelser kommenteres.
I dyptgående artikler behandles spesialemner som for eksempel Corporate Governance, Shareholder Value, Take-over osv.
Redaktører: Paul Krüger Andersen, Tore Bråthen og Rolf Skog.
Nordisk Tidsskrift for Selskabsret kommer ut 4 ganger i året.
Tidsskriftet utgis av DJØF-forlag, København.
Les mer om tidsskriftet her: http://www.djoef-forlag.dk/vare/NTS

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar