tirsdag 11. september 2012

Ny utgave av Arverett


Arverett av Peter Lødrup og John Asland
-

Peter Lødrups klassiker «Arverett» blir her videreført av John Asland i ny, ajourført utgave. Femte utgave kom i 2008. Det som særlig har foranlediget en revisjon nå, er reglene om legalarverett og uskifte for samboere, som trådte i kraft 1. juli 2009. Når boken først skulle revideres, er det imidlertid også gjort endringer også utenfor de nyskrevne avsnitt som spesifikt angår samboere. Det har kommet til fjorten nye avgjørelser fra Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg, som er innarbeidet i fremstillingen. Enkelte nyere prinsipielle lagmannsrettsavgjørelser er også tatt med. Ny litteratur fra de fire siste år er hensyntatt, og praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol er innarbeidet der det er naturlig.
Boken er i salg i bokhandelen, eller kan bestilles direkte her:Boken kan også kjøpes som e-bok, for eksempel her:
E-boken har redusert pris i forhold til papirutgaven og har utvidet funksjonalitet med lenker, søkbarhet samt mulighet for bokmerker og markering av tekst. Funksjonalitet for EPUB-formatet vil kunne variere noe avhengig av EPUB-leser. EPUB kan leses på PC, Mac, iPad og ulike mobile enheter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar