fredag 24. august 2012

Ny utgave av Ole Gjems-Onstad: Norsk Bedriftsskatterett
Åttende utgave av Norsk Bedriftsskatterett er en tilnærmet fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen til bruk for praktikere og videregående studenter.

Bokens primære siktemål er å gjøre skatterådgivere og ansatte i ligningsetaten bedre kvalifisert i sin omgang med regelverket. Leseren blir med på en bred, dyptpløyende og ajourført gjennomgang av den skatterett som møter det norske næringsliv. 

Denne utgaven behandler blant mye annet grenseoverskridende omorganiseringer, internasjonale konserners skattetilpasning og særlig aktuelle tilpasninger til fritaksmetoden. Internprising er i stor grad et fremvoksende område, videre behandles justeringsreglene samt en rekke andre spørsmål som den senere tid har ført til lovendringer eller ny praksis. Internasjonale dimensjoner ved beskatningen har blitt mer og mer sentralt, og grenseoverskridende problemstillinger er der hele tiden som et bakgrunnsteppe.

Norsk Bedriftsskatterett er også en levende og engasjert fremstilling av rettsområdet: Forfatteren gir kritiske kommentarer, har markert ut hovedregler og praktiske tips, og kommenterer endringsforslag. Detaljstoff, utpreget tekniske poenger, en del talleksempler og historiske fremstillinger av regelendringer er satt som kompressavsnitt.

Norsk Bedriftsskatterett har for lengst etablert seg som et standardverk, og kjøpes i bokhandelen eller her:


Forfatteren Ole Gjems-Onstad (1950) er dr juris, professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og Universitet i Stavanger, faglig leder for BIs masterstudium i skatte- og avgiftsrett, redaktør for Skattelovsamlingen og Skatterett-modulen i Gyldendal Rettsdata og forfatter og medforfatter av et førtitalls bøker og en rekke artikler i norske og internasjonale fagtidsskrifter. Han startet og var redaktør for fagtidsskriftet Skatterett 1982–1991, og er leder Acem Norge og nestleder Acem International.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar