mandag 6. august 2012

Ny bok: Kommentarutgave til NS 8407

 

Føyen-partnerene Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen og Karl Marthinussen er nå ute med bok om kontraktsstandarden NS 8407 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.
 
NS 8407 ble vedtatt sommeren 2011 og etterfølger NS 3431. Selv om en del bestemmelser er som i NS 3431, er det en forholdsvis gjennomgripende revisjon, og den er forskjellig både i innhold og oppbygging. NS 8407 har likhetstrekk med og  videreutvikler på enkelte punkter NS 8405. Også rettspraksis tilknyttet denne standarden er relevant for forståelsen av NS 8407. Kontrakter vedrørende totalentrepriser som inngås med det offentlige, må normalt bygge på NS 8407.

Dette er den første, og så langt eneste, kommentarutgaven som behandler bestemmelsene i en totalentreprisestandard. Boken er en praktisk håndbok for dem som arbeider med entrepriserett og følger det gode opplegget fra de tidligere bøkene av samme forfattere om hhv. NS 8405 og NS 8406.

Boken kan kjøpes i bokhandelen eller direkte fra forlaget her:


Forfatterne er advokater tilknyttet avdelingen for eiendom og entreprise i FØYEN Advokatfirma DA, som har over 30 års erfaring fra entrepriserett i praksis. Advokatfirmaet har bistått små, mellomstore og store entreprenører og private og offentlige byggherrer med løpende rådgivning og prosedert et uttall av tvister for domstolene i alle instanser.

Om 3. utgaven av NS8405 med kommentarer (av samme forfattere 2010):
«Forfatterne har åpenbart solid innsikt i de praktiske sidene av store entrepriseprosjekter og de rettslige spørsmål de gjerne reiser. Innsikten formidles stort sett i et klart og greit språk, som trolig er egnet både for prosjektfolk uten juridisk bakgrunn og jurister uten særlig prosjekterfaring.
[...]
Den foreliggende bok er en omfattende, stort sett overbevisende og for praktikere utvilsomt meget nyttig kommentar til en etter nordisk tradisjon ganske omfattende og kompleks standard som mange kommer i direkte eller indirekte befatning med. Men boken har derved også en bredere funksjon: Den styrker entreprisejusen som leverandør til den alminnelige kontraktsrett av problemstillinger, illustrasjoner, argumenter og utprøvinger.»

Professor dr. juris Knut Kaasen:  Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 5/2011Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar